Ảnh nhóm hôm Fes 29/12/2013

Phát biểu:
Một bữa khá là vui của nhóm, thành viên có mặt gần 30 người, và tất nhiên ta là người bị đè ra thông nhiều nhất, anh em Fes tới có đi nhớ mang dầu...Views: 535 | Added by: ducloi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0