[Nightcore] Angel with the shotgun

Note 1: Chán quá làm chơi
Note 2: Vọc AE và đây là bài nightcore đầu tiên nghe nên làm luôn
Note 3: Sắp tới ra bài Masayume Chasing sẽ làm luôn (có thể convert qua nightcore hoặc giữ original, who know)
Note 4: Ai thích làm bài gì thì liên hệ riêng nhưng có thể hơi lâu vì AE cs6 khá nặng và render chất lượng cao sẽ tốn hơn 2 tiếngViews: 781 | Added by: Satoshi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0