NiseKoi - 01 (thay ra và chỉnh sửa sub tí + thêm kara ED)

Nội Dung:
Anh giữ khóa...
Em giữ chìa...
Vật đính ước là đây...
Vật nhận dạng là nó...
Và khi gặp lại...
Chúng ta sẽ cưới nhau...Views: 878 | Added by: ducloi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0