NiseKoi - 02(OP ED đầy đủ) + 03v0

Nội Dung:
Anh giữ khóa...
Em giữ chìa...
Vật đính ước là đây...
Vật nhận dạng là nó...
Và khi gặp lại...
Chúng ta sẽ cưới nhau...

Note: Ko liên quan nhưng Pikachiu banzai~, Hanazawa Kana banzai~Views: 930 | Added by: l3un-chin | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0