NiseKoi - 04v0

Nội Dung:
Anh giữ khóa...
Em giữ chìa...
Vật đính ước là đây...
Vật nhận dạng là nó...
Và khi gặp lại...
Chúng ta sẽ cưới nhau...

Note: tên trans ấm đầu nên nhìn nhầm ngày chiếu... thành ra tiến độ chạm mất 1 ngày...Views: 1014 | Added by: l3un-chin | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0