Nisekoi - 06v0

Nội Dung:
Anh giữ khóa... Em giữ chìa...
Vật đính ước là đây... Vật nhận dạng là nó...
Và khi gặp lại... Chúng ta sẽ cưới nhau...
Views: 966 | Added by: l3un-chin | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0