Plastic Memories - 05

Cuối ep, bảng điểm danh làm việc thiếu Isla, tức là Isla không đi làm => lãnh ké phát súng rùi á @@
Ep sau đâu roài, Isla rồi sẽ ra sao, aaaaaaaa @@Views: 593 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0