Plastic Memories - 07

Tuy hok giống lắm nhưng mà mấy đoạn nói chuyện, cách nói chuyện của Isla và Tsukasa nghe cứ như xát muối vào tim *rầu*Views: 542 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0