Re:Creators - 02

Tuy toàn mấy từ ngữ không có trong từ điển thông dụng, phải lên wiki định nghĩa tra cứu linh tinh này nọ miết, nhưng xem đã thật ~^^~Views: 141 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0