Re:Creators - 03 (Bonus ep 01 + 02 ver2)

Bonus ep 01 + 02 ver2 để đổi nhân xưng Himegimi "Ta", và đổi thuật ngữ sang "Kiến tạo gia"Views: 230 | Added by: KoRi | Rating: 3.0/ 5 - Số người vote 1