Re:Creators - 09

Chúng ta phải đập nhà main để hỏi Magane-chan có mặc pantsu hay không và màu gì. Bên cạnh đó, Meteora mà chết thì phải giết main... dù rằng main đã được động viên để nhận thức và thay đổi bản thân trong tương laiViews: 138 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0