Re:Creators - 10

1. Mirokuji-sama: anh THẬT sự đã rất vất vả rồi, ghi nhận cống hiến của anh, dù bây giờ anh đã về team YẾU đuối (nhất là khỏi đánh Magane-chan luôn)
2. Magane-chan: thích rồi, giờ có Hangaku như có hộ vệ bên mình, đã vậy còn max chỉ số Né tránhViews: 157 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0