Ring of Fortune (Plastic Memories OP) - cắt rời

Lời nhạc OP cứ như spoil, sẽ được thêm vào ep 04 sắp tới
Hy vọng mai có lời ED để làm luônViews: 663 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0