Saki Zenkoku-hen 04

Số tập: 26
Thể loại: Clb, All girl, Mạt chược,...

Nội Dung:
Saki Zenkoku-hen (2014) ra đời tiếp bước chặng đường "giải toàn quốc" vừa mới bắt đầu của Kiyosumi, liệu Kiyosumi có vượt qua được Shiraitodai cùng Achiga bảng đối diện, tất cả chỉ còn có thể đợi tác giả và đoàn làm phim...
Đêm canh 3 kẻ già cả rel hàng
Go to topicViews: 729 | Added by: Ket | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0