Saki Zenkoku-hen - 13 [END]

Thế là end, xin nhắc lại bộ này đã ra 3 phần, saki, saki achiga và saki zenkoku... các phần tiếp theo phải chờ tác giả vẽ tiếp...Views: 417 | Added by: Ket | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0