Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! - 08 + 09

Số tập: ?? ep
Thời gian: 06/10/2013 - ??
Thể loại: Manga, Rên rỉ, Đô vật, All girls (có thể), Ecchi (có thể), Les (chắc ko)
Sản xuất: Arms
Nội Dung:
Cứ coi đô vật đi thì biết phim này nó thế nào, cái khác là toàn mấy em vếu to vật nhau...

Note:
Tạm rel 2 ep trước @@Views: 734 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0