Shingeki no Bahamut: Virgin Soul - 22

Đúng tựa đề phim, Bahamut tái sinh *Gà-ồ*Views: 309 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0