Thông báo 22/12/2016

1. Update giao diện lần thứ n, tên gọi Color Half Full, phệt ra by Ket
2. Cuối tuần, Chủ Nhật ngày 25/12/2016 họp nhóm. Nội dung:
- Pick mùa mới, không tham gia bị ks ráng chịu
- Một số lưu ý về lập topicViews: 146 | Added by: Ket | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0