Thông báo cho tất cả thành viên của KOGA

Nội Dung:
Một tin mừng với anh em Koga chúng ta: Từ nay, chúng ta sẽ có thêm dầu xài, ngoài ra còn có xà bông nhập lậu cho những ai thích, mừng thế nào thì vào để xem thêm...Views: 665 | Added by: Zehell | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0