To Aru Kagaku no Railgun S [Bluray] - OVA

Note: mò trong pantsu để lấy ra bảo vật ^^

Note 2: nhìn chung là Koga-chan hôm nay hứng thấy OVA, nên giựt lấy làm lun ^^
Views: 723 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0