Tokyo Ghoul √A ep 05

Quá dễ là 992
K: bằng 999 chứ
B: là 993
K: bọn mi tính toán kiểu gì vậy, trong 1 nghìn số bỏ đi số 7 thì còn 999 số chứViews: 892 | Added by: ZzShaRinzZ | Rating: 1.0/ 5 - Số người vote 1