Tokyo Ghoul √A - 01

Chuyến biến bất ngờ, Ken giai nhập Aogiri, cốt chuyện đã chuyển sang 1 ngã rẽ khác theo đúng như lời tác giả đã tiết lộ



Views: 590 | Added by: ZzShaRinzZ | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0