Walkure Romanze update ep 8


Nội Dung:
Câu chuyện xoay quanh Takahiro Mizuno, đang luyện tập để trở thành Begleiter ( Trợ lý hiệp sỹ ) tại một học viện nơi hiệp sỹ đầy tham vọng cưỡi ngựa bắn cung...Views: 1195 | Added by: ducloi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0