Website Update: Không đăng nhập không thấy link down

Sắp tới có rất nhiều các trang Anime, Manga bị Nhật nhắm tới vì đạo luật bản quyền, đã đến lúc KOGA phải nhìn nhận nghiêm túc lại vấn đề này bởi nếu Nhật thành công thì gần như tất cả nguồn cung raw anime sẽ bị chặn, và 1 điều tất yếu là 1 ngày nào đó các fansub cũng "có thể" dính phải chưởng lực của police Nhật. Trước tình hình hiện tại chưa thể nói trước được điều gì nhưng như 1 sự phòng bị nhỏ, tôi quyết định ẩn hết tất cả link download trên trang chủ, những ai muốn download "bắt buộc" phải đăng nhập và không có ngoại lệ nào.Hết!Views: 590 | Added by: Ket | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0