Yahari Zoku - 06

Kogarashi: yêu Iroha-chan quá
Ket: tuần trước có người hỏi sao dịch khác eng của commie thì mình trả lời luôn là mình dịch theo Leopard nhé, lúc nào commie ra mình mới down về lấy time + sign thôi.Views: 593 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0