Staff
Time, trans: Rin v2
Encode: l3un.chin
Ăn hại: ducloi, Rin v1

Download: part 1 | part 2 | Google


Xem OnlineCategory: PV-OP-ED | Added by: Rin (07-08-2013) |
Views: 1721 | Comments: 4
ComForm">
avatar
Total comments: 4
avatar
3 4uOnly • 12:33 PM, 08-08-2013
effect To aru no raiguns đây mà :longlanh:
avatar
4 Rin • 12:46 PM, 08-08-2013
của tên lợi cả chứ ai  he
avatar
1 Rin • 11:00 PM, 07-08-2013
vãi cả Rin v2 :cmnr:
avatar
2 l3un-chin • 2:52 AM, 08-08-2013
h` cũng k biết rin nào là rin nào  y gọi thế cho bớt nhầm  v