Decade


Category: PV-OP-ED | Added by: Rin (03-02-2014) |
Views: 2269 | Comments: 13
ComForm">
avatar
Total comments: 13
avatar
0
13 Stardust_199x • 5:55 PM, 20-12-2014
Reup lại link
avatar
12 Yuki no Hara • 4:25 PM, 21-02-2014
Dịch sai xưng hô hết rồi.
avatar
10 Charllote Phan • 7:37 PM, 04-02-2014
Sao ông ấy lại xuất hiện ở đó ế?
avatar
11 Stardust_199x • 9:52 PM, 04-02-2014
PV kỷ niệm 10 năm ra đời của fripSide, lão ấy là boss hoihop
avatar
6 dimitri • 0:40 AM, 04-02-2014
Có liên quan là, Đụt xuất hiện trong video kìa  votay
avatar
7 Stardust_199x • 2:09 AM, 04-02-2014
thì ta trans hoihop dù con Phò fix nhiều thì vẫn là ta trans đầu hoihop
avatar
8 Rin • 9:43 AM, 04-02-2014
Fix nhiều là nói giảm của fix toàn bộ  he
avatar
9 Stardust_199x • 9:57 AM, 04-02-2014
thì vẫn là ta trans đê he
avatar
4 Rin • 6:23 PM, 03-02-2014
Fix xong rồi nhóe  
avatar
3 Rin • 3:21 PM, 03-02-2014
một số bạn đã hư chuột vì con Đụt  
avatar
5 Stardust_199x • 11:44 PM, 03-02-2014
Ta hỏng chuột rồi saoday
avatar
2 Sói • 2:12 PM, 03-02-2014
con hàng đang fix  lol
avatar
1 Stardust_199x • 12:39 PM, 03-02-2014
Cua cua cái nồi he