Rewrite: Moon-hen / Terra-hen

Rewrite: Moon-hen / Terra-hen

Tiếp nối câu chuyện ở SS1, Kotarou cùng những người bạn phải tìm ra cách để cứu Trái Đất khỏi sự diệt vong.
Rewrite: Moon-hen / Terra-hen
Tiếp nối câu chuyện ở SS1, Kotarou cùng những người bạn phải tìm ra cách để cứu Trái Đất khỏi sự diệt vong.
Rewrite: Moon-hen / Terra-hen
Tiếp nối câu chuyện ở SS1, Kotarou cùng những người bạn phải tìm ra cách để cứu Trái Đất khỏi sự diệt vong.
Rewrite: Moon-hen / Terra-hen
Tiếp nối câu chuyện ở SS1, Kotarou cùng những người bạn phải tìm ra cách để cứu Trái Đất khỏi sự diệt vong.

Thông tin chi tiết

Số tập: ?
Thời gian: 24 min
Thể loại: Action, Comedy, Romance, School
Sản xuất: 8bit

Trans & Edit: Rin
Encode: SoiDien
Note:
Season 01: Link
Category: Anime | Added by: Rin (22-01-2017) | Tiến độ: 4 | Tình trạng: Goingon | Màu: Green
Views: 1261
avatar
Total comments: 0