• Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: phuket  
Bio Shock 2
EvilsonjaDate: Thứ 4, 30-03-2016, 5:14 PM | Message # 1
Rank SSS
Group: Friends
Messages: 131
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline

Bio Shock 2
Review
 Phiên bản thứ hai của dòng game Bioshock và là phiên bản cuối trước sự thay đổi vượt bậc trong Bioshock infinity.
Download : Download
DLC : none
Update : none
Pass : evilsonja
Hướng Dẫn :
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: