Princess Principal - 03

Nhân vật moe chính trong tập 03 là đây, quá moe ~^^~
Bộ này có nội dung về lịch sử chiến tranh ở Châu Âu quá, đến khi Beam vô trại thì chắc ít được hỗ trợ.Views: 155 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0