Sword Art Online II - 04

KoRi vì bấn Kirito giả bộ cử chỉ con gái quá độ mà đơn thân độc mã bay vào sa trường với khẩu súng lục nhỏ nhoi @@
Kết quả là bị mất máu không ít, tuy nhiên kết cục vẫn thắng.
Nhân tiện, vụ nhân xưng thì khỏi bàn cãi, vì KoRi sẽ còn thay đổi khi giới tính Kirito bị bại lộ ^^
Chiến dịch thứ 4 thành công ^^Views: 683 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0