Sword Art Online II - 05

Đắng lòng sub trans xong từ 1h30, mà chờ typeset cục 16Mb cộng thêm chỉnh sửa typeset đến 5h sáng mới bắt đầu encode
trong lúc chờ đợi thì đi lướt face ngắm gái và quay về nhạc DJ các kiểu
p/s: gỡ bom muốn xỉu mà cái nhóm raw mới đua đòi hackspeed Vortex đổi setting encode như đấm vào mặt, khiến bị lệch frame khi encode, thôi thì chiến dịch thứ 5 cũng thành côngViews: 717 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0