Sword Art Online II - 06

Dù không muốn spoil nhưng đây là cảnh mà mình thích nhất trong Light Novel GGO
Chiến dịch thứ 6 thành côngViews: 610 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0