Sword Art Online II - 16

Thật cáo lỗi là mình sẽ không làm effect OP ED cho bản TV, vì phần này chỉ có 3-4 tập, không đáng công sức sáng chế effect phức tạp.Views: 614 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0