Trinity Seven - 04

Effect OP mới, bổ xung Kanji với dịch lại theo Kanji. ED mới ep sau làmViews: 655 | Added by: Rin | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0